Eğitim için Google Workspace (Online) Sözleşmesi

Bu Eğitim için Google Workspace Sözleşmesi ("Sözleşme"), Google Inc. ("Google") ve Sipariş Dokümanı'nda tanımlanan müşteri ("Müşteri") arasında yapılır. Bu Sözleşme, Müşterinin aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığı veya uygulanabilir olduğunda, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ("Geçerlilik Tarihi"). Sözleşme'yi Müşteri'yi temsilen kabul ediyorsanız: (i) bu şartların ve koşulların işvereniniz veya ilgili tüzel kişi açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) bu Sözleşme'yi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) temsil ettiğiniz tüzel kişilik adına bu Sözleşme'yi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. Müşteri'yi bu sözleşmeye tabi kılmak için yetkili değilseniz lütfen aşağıdaki "Kabul ediyorum" düğmesini tıklamayın (veya uygunsa, bu Sözleşme'yi imzalamayın). Bu Sözleşme, Müşterinin Hizmetlere erişimini ve onları kullanımını düzenler ve Geçerlilik Tarihinde yürürlüğe girer.

 • 1. Hizmetler.
  • 1.1 Tesisler ve Veri Aktarımı. Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi için kullanılan tüm tesisler, Google'ın benzer türdeki kendi verilerini sakladığı ve işlediği tesislerdeki güvenlik standartlarından daha az koruyucu olmamak kaydıyla makul güvenlik standartlarına uygun olacaktır. Google, Müşteri Verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak, bunların güvenliğini veya bütünlüğünü öngörülen tehditlere ve tehlikelere karşı korumak, bunları yetkisiz erişimden veya kullanımdan korumak için en azından sektördeki standart sistemleri ve prosedürleri uygulamaya geçirmiştir. Google verdiği Hizmetlerin bir parçası olarak, ABD'de veya Google'ın ya da aracılarının tesislerinin bulunduğu diğer herhangi bir ülkede Müşteri Verilerinin aktarımını gerçekleştirebilir, bunları depolayabilir ve işleyebilir. Müşteri, Hizmetleri kullanarak Müşteri Verilerinin aktarılmasına, işlenmesine ve depolanmasına izin vermiş olur.
  • 1.2 Değişiklikler.
   • a. Hizmetlere İlişkin Değişiklikler. Google zaman zaman Hizmetlerde ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google'ın Hizmetlerde esasa ilişkin bir değişiklik yapması durumunda ve Müşteri'nin böyle bir değişiklik konusunda bilgilendirilmeyi seçmiş olması koşuluyla Google, Müşteri'yi bilgilendirecektir.
   • b. URL Şartları'na İlişkin Değişiklikler. Google zaman zaman URL Şartları'nda ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google, URL Şartlarında esasa ilişkin bir değişiklik yaparsa Bildirim E-posta Adresine e-posta göndererek veya Yönetici Konsolu aracılığıyla Müşteri'yi uyararak bilgilendirecektir. Değişikliğin Müşteri nezdinde esasa ilişkin olumsuz bir etkisi varsa ve Müşteri değişikliği kabul etmiyorsa bu durumu değişiklik bildiriminin eline geçmesini izleyen otuz gün içinde Yardım Merkezi aracılığıyla Google'a bildirecektir. Müşteri'nin Google'ı gerektiği şekilde bilgilendirmesi durumunda Müşteri, yürürlükteki geçerlilik süresinin sonuna kadar, değişiklik yapılmasından önceki şartlara tabi olmaya devam edecektir. Hizmetler yenilenirse Google'ın o sırada geçerli olan URL Şartlarına göre yenilenecektir.
  • 1.3 Takma Adlar. Müşteri, Alan Adları için "abuse" ve "postmaster" takma adlarına gönderilen e-postaların izlenmesinden, yanıtlanmasından ve diğer işlemlerinden tek başına sorumludur. Ancak Google, Hizmetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere Müşteri Alan Adları için bu takma adlara gönderilen e-postaları izleyebilir.
  • 1.4 Reklamlar. Google, Hizmetlerde Reklam yayınlamaz veya Müşteri Verilerini Reklam amaçlarıyla kullanmaz.
  • 1.5 Son Kullanıcı Hesapları. Müşteri şu yollarla Son Kullanıcı Hesabı talep edebilir: (i) Yönetici Konsolu aracılığıyla çevrimiçi ortamda isteyerek veya (ii) Hizmet Başlangıcı Tarihinden sonra Google destek personeliyle iletişime geçerek. Müşteri, Son Kullanıcı Hesaplarını dilediği zaman Yönetici Konsolu yoluyla askıya alabilir veya silebilir.
  • 1.6 Google Apps Kasası. Müşteri Google Apps Kasası'nı satın alırsa aşağıdaki ek şartlar geçerli olur:
   • a. Muhafaza. Google'ın arşivlenmiş Müşteri Verileri'ni Müşteri tarafından belirtilen muhafaza döneminden daha uzun süre (yasal sebepler olduğu durumlar hariç) muhafaza etme yükümlülüğü yoktur. Müşteri Google Apps Kasası'nı yenilemezse, Google'ın arşivlenmiş hiçbir Müşteri Verisini muhafaza etme zorunluluğu olmayacaktır.
   • b. Google Apps Kasası'nın İlk Kez Satın Alınması. Müşteri, Google Apps Kasası'nı ilk kez satın aldığında, Eğitim için Google Workspace Son Kullanıcı Hesapları olan tüm Çalışanları için Google Apps Kasası Son Kullanıcı Hesapları satın almayı da kabul eder. Müşteri Google Apps Kasası'nı Öğrenciler ve Mezunlar için ücretsiz olarak kullanabilir.
   • c. Ek Personel Son Kullanıcı Hesapları. Müşteri Google Apps Kasası'nı ilk kez satın aldıktan sonra, herhangi bir Hizmet Süresi boyunca söz konusu Hizmet Süresi'nde daha önce satın aldığının en az %20'sinden fazla Personel Son Kullanıcı Hesabı eklerse Müşteri, geçerli Google Apps Kasası Hizmet Süresi'nin geri kalanı boyunca ilgili ek Son Kullanıcı Hesapları için Google Apps Kasası satın almayı kabul eder. Ayrıca, Faturalandırma Başlangıç Tarihi'nin her yıl dönümünde Müşteri, geçerli Google Apps Kasası Hizmet Süresi'nin geri kalanı boyunca, daha önce satın alınanlara eklenen tüm Personel Son Kullanıcı Hesapları için Google Apps Kasası satın almayı kabul eder.
  • 1.7 Gizlilik Uyarısı. Google Workspace Eğitim Sürümü Gizlilik Uyarısı, Google'ın Müşteri veya Son Kullanıcı bilgilerini toplama ve kullanma biçimini belirler.
 • 2. Müşteri Yükümlülükleri.
  • 2.1 İzin Verilen Kullanımlar. Hizmetlerin yalnızca (a) kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları ve (b) diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler (yürürlükteki eyalet kanunları kapsamında tanımlandığı şekilde) tarafından kullanılmasına izin verilir.
  • 2.2 Uyumluluk. Müşteri; Hizmetleri, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'na uygun şekilde kullanacaktır. Google zaman zaman mevcut Hizmetlere kullanımı Müşterinin ek şartlar kabul etmesini gerektirecek yeni uygulamalar, özellikler ve işlevler ekleyebilir. Ayrıca Google, (Hizmetlere ek olarak) diğer Ek Hizmetleri de Müşteri ve Son Kullanıcıları için Ek Hizmetlere İlişkin Şartlar ve ürüne özel geçerli Google hizmet şartlarına göre kullanılabilir hale getirecektir. Müşteri Ek Ürünlerin hiçbirini etkinleştirmek istemiyorsa bunları Yönetici Konsolu'ndan dilediği zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
  • 2.3 Hizmetlerin Müşteri Tarafından Yönetimi. Müşteri, Yönetici Konsolu üzerinden, Son Kullanıcı Hesaplarını yönetmek için Yönetici Hesaplarına erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Müşteri şunlardan sorumludur: (a) Şifrenin ve Yönetici Hesaplarının gizliliğini korumak; (b) Yönetici Hesaplarına erişim yetkisi verilecek kişileri belirlemek ve (c) Yönetici Hesapları ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Sözleşme'ye uygun olmasını sağlamak. Müşteri, Google'ın sorumluluklarının Müşteri'ye sunulan Hizmetlerin dahili yönetimini veya idaresini kapsamadığını ve Google'ın yalnızca bir veri işleyici olduğunu kabul eder.
  • 2.4 Son Kullanıcı Onayı. Müşteri'nin Yöneticileri, Son Kullanıcıların Son Kullanıcı Hesapları dahilinde kullanabildiği verilere erişme, bunları izleme, kullanma veya ifşa etme olanağına sahiptir. Müşteri, Son Kullanıcılardan şu işlemler için gereken tüm onayları alacak ve sürdürecektir: (i) Müşteri'nin bu verilere erişimi, bunları izlemesi, kullanması ve ifşa etmesi ve Google'ın Müşteri'ye bunları gerçekleştirmesini sağlayabilmesi için ve (ii) Google'ın, Hizmetleri sunabilmesi için.
  • 2.5 COPPA ve Ebeveyn İzni. Müşteri, 13 yaşın altındaki Son Kullanıcıların Hizmetlere erişimine izin veriyorsa, Eğitim için Google Workspace Gizlilik Uyarısı'nda açıklandığı üzere, ilgili Son Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilişkili olarak Çocukların İnternette Gizliliğini Koruma Yasası kapsamında Müşteriden belirli izinler alınması zorunludur. Müşterinin, Ek Hizmetleri 18 yaş altındaki Son Kullanıcılara kullandırabilmesi için, Son Kullanıcılar tarafından erişilecek bu hizmetlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik ebeveyn izni alması gereklidir.
  • 2.6 Yetkisiz Kullanım. Müşteri, Hizmetler'in yetkisiz kullanımını engellemek ve tüm yetkisiz kullanımları sona erdirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Müşteri, farkına vardığı yetkisiz Hizmet kullanımı veya erişimini Google'a hemen bildirecektir.
  • 2.7 Kullanım Sınırlamaları. Google yazılı olarak kabul etmedikçe, Müşteri şunları yapmayacak ve ticari olarak makul çabayı göstererek üçüncü tarafların yapmadığından emin olacaktır: (a) Hizmetler'i (bu Sözleşme'de açıkça yetkilendirilmedikçe) üçüncü bir tarafa satmak, yeniden satmak, kiraya vermek veya işlev açısından eş değer faaliyetlerde bulunmak; (b) Hizmetler veya herhangi bir bileşeni üzerinde tersine mühendislik işlemleri gerçekleştirmek; (c) Hizmetler'i kullanmak veya Hizmetler'e erişmek suretiyle hizmetin muadilini veya benzerini oluşturmaya çalışmak; (d) Hizmetler'i Yüksek Riskli Etkinlikler için kullanmak veya (e) Hizmetleri, İhracat Kontrol Yasaları ile kontrol edilen Müşteri Verileri'ni depolamak veya aktarmak üzere kullanmak. HIPAA ile uyumluluk konusunda yalnızca Müşteri sorumludur.
  • 2.8 Üçüncü Taraf İstekleri. Üçüncü Taraf İstekleri'ni yanıtlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Google, yasaların ve Üçüncü Taraf İsteği'ndeki şartların izin verdiği ölçüde: (a) Müşteri'ye, bir Üçüncü Taraf İsteği aldığını hemen bildirecek; (b) Müşteri'nin Üçüncü Taraf İsteği'ne itiraz etmeye ilişkin makul taleplerine uygun hareket edecek ve (c) Müşteri'ye, Üçüncü Taraf İsteği'ne yanıt vermesi için gereken bilgi veya araçları sağlayacaktır. Müşteri ilk olarak Üçüncü Taraf İsteği'ni yanıtlamak için gereken bilgileri kendi elde etmeye çalışacak ve bu bilgileri makul bir şekilde elde edememesi durumunda Google ile iletişim kuracaktır.
 • 3. Ödeme. Bir Ücret karşılığında satın alınan tüm Hizmetler için işbu Bölüm 3'te yer alan şartlar geçerlidir.
  • 3.1 Ödeme. Tüm Ücretlerin, fatura tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerekir. Sipariş Formu'nda aksi belirtilmedikçe tüm ödemeler ABD doları olarak yapılır. Banka havalesi yoluyla yapılan ödemeler aşağıdaki talimatları içermelidir:
   Banka Adı: ABA Numarası: Hesap Numarası:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, Kaliforniya ABD
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Geciken Ödemeler. Geciken ödemeler, vadesi dolduktan sonra tamamı ödenene kadar geçen süre için uygulanmak üzere aylık yüzde bir buçuk oranında faize (veya daha düşükse yasaların izin verdiği en yüksek faize) tabi olacaktır. Müşteri, Google'ın ödenmemiş ve gecikmiş alacakların Google'dan kaynaklanan fatura hataları ile ilgili olmaması halinde bunların tahsilatı ile ilgili Google'ın yaptığı tüm makul masraflardan (avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) sorumlu olacaktır.
  • 3.3 Satın Alma Siparişleri.
   • a. Gereklidir. Müşteri, faturasında bir Satın Alma Siparişi numarası olmasını istiyorsa bunu Google'a bildirecek ve Google'a bir Satın Alma Siparişi ibraz edecektir. Müşteri'nin, bir Satın Alma Siparişi'ne ihtiyaç duyması ancak Google'a Satın Alma Siparişi'ni ibraz edememesi durumunda Google, Satın Alma Siparişi'ni alana kadar Hizmetleri sunmakla yükümlü değildir. Bir Satın Alma Siparişi'ne ilişkin şartlar ve koşullar, bu Sözleşme için geçerli değildir ve hükümsüzdür.
   • b. Gerekli Değildir. Müşteri, faturada bir Satın Alma Siparişi numarası bulunmasına ihtiyaç duymuyorsa Google'a, Satın Alma Siparişi gereksinimine yönelik bir feragatname (aynı etkiye sahip bir e-posta olabilir) ibraz edecektir. Müşteri, Satın Alma Siparişi gereksiniminden feragat ederse: (a) Google, Müşteri'yi, bir Satın Alma Siparişi olmaksızın faturalandırır; ve (b) Müşteri, fatura ödemelerini bir Satın Alma Siparişi olmaksızın yapmayı kabul eder.
  • 3.4 Vergiler. Müşteri tüm Vergilerden sorumludur ve Google'a Hizmetler için herhangi bir Vergi kesintisi olmaksızın ödeme yapacaktır. Google'ın ilgili Vergiler'i ödeme veya tahsil etme gibi bir yasal yükümlülüğü olduğunda, Müşteri'nin Google'a uygun vergi dairesi tarafından düzenlenmiş geçerli bir vergi muafiyet sertifikası ibraz etmemesi halinde Vergiler Müşteri'ye fatura edilecek ve müşteri tarafından ödenecektir. Yasalar gereğince Müşteri'nin Google'a yaptığı ödemelerden Vergileri muaf tutması gerekirse söz konusu ödemeleri desteklemek için Müşteri, Google'a resmi bir vergi makbuzu veya geçerli bir doküman ibraz etmek zorundadır.
  • 3.5 Fatura Uyuşmazlıkları. Fatura uyuşmazlıkları, faturada belirtilen vade tarihinden önce bildirilmelidir. Tarafların belirli faturalandırma hatalarının Google'dan kaynaklandığına karar vermeleri durumunda, Google düzeltilmiş bir fatura göndermez ancak söz konusu faturadaki hatalı tutarı belirten bir kredi notu gönderir. Uyuşmazlığa konu olan fatura için ödeme yapılmamışsa Google, kredi notunda belirtilen tutarı söz konusu faturaya uygular ve faturada belirtilen net bakiyeyi ödemek Müşteri'nin sorumluluğunda olur.
 • 4. Faturalandırma; Ücretler. Bir Ücret karşılığında satın alınan tüm Hizmetler için işbu Bölüm 4'te yer alan şartlar geçerlidir. Faturalandırma Başlangıç Tarihi'nde veya sonrasında, Google geçerli her bir Hizmet için Müşteri'nin faturasına önceden şu Ücretler'i yansıtacaktır: Aylık Ödeme, Yıllık Ödeme veya İlk Hizmet Süresi Ödemesi (uygun olduğu şekilde). Bunların tümü Sipariş Formu'nda belirtilecektir.
 • 5. Teknik Destek Hizmetleri.
  • 5.1 Müşteri Tarafından. Müşteri; Müşteri'nin veya Son Kullanıcıların Hizmetleri kullanımına ilişkin Son Kullanıcı veya üçüncü taraf sorularına ve şikayetlerine, masraf kendisine ait olmak üzere yanıt verecektir. Müşteri, destek sorunlarını Google'a iletmeden önce çözmek için ticari olarak makul derecede çaba gösterecektir.
  • 5.2 Google Tarafından. Müşterinin yukarıdaki duruma benzer bir destek sorununu çözememesi durumunda Müşteri bu sorunu TDH Yönergelerine uygun bir şekilde Google'a iletebilir. Google, TDH Yönergeleri kapsamında Müşteriye TDH sağlayacaktır.
 • 6. Askıya Alma.
  • 6.1 Son Kullanıcı Hesaplarının Google Tarafından Askıya Alınması. Google, bir Son Kullanıcı'nın Sözleşme'yi ihlal ettiğini tespit ettiği takdirde Müşteri'den, geçerli Son Kullanıcı Hesabı'nı Askıya Almasını isteyebilir. Müşteri, Google'ın bir Son Kullanıcı Hesabı'nı Askıya Alma isteğini yerine getiremezse bu işlemi Google gerçekleştirebilir. Google tarafından Askıya Alınma süresi, ilgili Son Kullanıcı, Askıya Alınma durumuna sebep olan ihlali ortadan kaldırıncaya kadar sürecektir.
  • 6.2 Acil Durum Güvenlik Sorunları. Yukarıda belirtilenler dışında, bir Acil Durum Güvenlik Sorunu olması durumunda Google, Hizmet'i otomatik olarak askıya alabilir. Askıya Alma işlemi, Acil Durum Güvenlik Sorunu'nu önlemek veya sona erdirmek için gerekli en kısıtlı kapsam ve en kısa süreyle sınırlı olacaktır. Google bir Son Kullanıcı Hesabı'nı herhangi bir nedenle Müşteri'ye önceden bildirmeden askıya alırsa Müşteri'nin isteğiüzerine Askıya Alma nedenini makul olan en kısa sürede bildirecektir.
 • 7. Gizli Bilgiler.
  • 7.1 Yükümlülükler. Tarafların her biri: (a) Diğer tarafın Gizli Bilgilerini, kendi Gizli Bilgilerini korumak için gösterdiği özen ölçüsünde koruyacaktır ve (b) Gizli Bilgileri, bunları bilmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden Bağlı Şirketler, çalışanlar ve aracılar dışında kimseye ifşa etmeyecektir. Tarafların her biri (ve Gizli Bilgilerin ifşa edildiği Bağlı Şirketleri, çalışanları ve aracıları) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme'ye istinaden sahip oldukları hakları kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve bilgileri korumak için makul ölçüde özen göstererek kullanabilir. Tarafların her biri, Bağlı Şirketlerinin, çalışanlarının ve aracılarının bu Bölümü ihlal eden tüm faaliyetlerinden sorumludur.
  • 7.2 İstisnalar. Gizli Bilgiler şunları kapsamaz: (a) Gizli Bilgiler'i alan kişinin zaten bildiği bilgiler; (b) bilgiyi alan kişinin kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler; (c) bilgiyi alan kişinin kendisi tarafından bağımsız olarak üretilen bilgiler veya (d) bilgiyi alan kişiye başka bir tarafın yasal olarak verdiği bilgiler.
  • 7.3 İfşa Talebi. Tarafların her biri diğerinin Gizli Bilgilerini, yasalar uyarınca talep edilmesi durumunda ve ancak yasal olarak izin verilmesi halinde, (a) diğer tarafa bildirimde bulunmak için ticari olarak makul çabayı gösterdikten ve (b) diğer tarafa ifşa talebine itiraz etme olanağı verdikten sonra ifşa edebilir.
  • 7.4 FERPA. Taraflar: (a) Müşteri Verilerinin, FERPA'ya ("FERPA Kayıtları") tabi eğitim kayıtlarındaki kimlik ifşa eden bilgileri içerebileceğini; ve (b) Müşteri Verilerinin FERPA Kayıtlarını içermesi halinde, Google'ın bir "Okul Yetkilisi" ("School Official") (FERPA'da ve uyguladığı düzenlemelerde bu terim kullanıldığı için) olarak dikkate alınacağını ve FERPA'ya uyacağını kabul eder.
 • 8. Fikri Mülkiyet Hakları; Marka Özellikleri.
  • 8.1 Fikri Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, burada açıkça belirtilmediği sürece tarafların hiçbirine, diğerinin içerik veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermemektedir. Taraflar arasında, Müşteri Verileri'nin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteri'ye; Hizmetler'e ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Google'a aittir.
  • 8.2 Marka Özelliklerinin Görüntülenmesi. Google, Müşteri tarafından yetkilendirildiği Müşteri Marka Özelliklerini (söz konusu yetkilendirme Marka Özelliklerinin Hizmetlere yüklenmesiyle sağlanır) Hizmet Sayfalarının belirlenen alanlarında gösterebilir. Müşteri bu kullanımın niteliğini Yönetici Konsolu'nu kullanarak belirleyebilir. Google ayrıca, Hizmetlerin Google tarafından verildiğini belirtmek için Google Marka Özelliklerini Hizmet Sayfalarında görüntüleyebilir. Tarafların her biri diğer tarafın Marka Özelliklerini, söz konusu tarafın önceden yazılı iznini almadan bu Sözleşme'yle izin verilen kapsam dışında gösteremez veya kullanamaz.
  • 8.3 Marka Özellikleri Sınırlandırması. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, yalnızca bu Marka Özelliklerinin Fikri Mülkiyet Haklarını elinde bulunduran tarafın lehine kullanılabilir. Tarafların her biri bu Sözleşme'ye istinaden diğerinden, önceden yazılı bildirimde bulunarak ve kullanımın durdurulması için makul bir süre tanıyarak, kendisine ait Marka Özelliklerini kullanma hakkını geri alabilir.
 • 9. Tanıtım. Müşteri, Google'ın kendi müşteriler listesinde, İnternet üzerinde veya tanıtım malzemelerinde Müşteri adına veya Marka Özellikleri'ne yer verebileceğini kabul eder. Müşteri ayrıca Google'ın, Müşteri'ye sözlü bir şekilde bu Sözleşme'nin konusu olan Google ürünlerinin ve hizmetlerinin müşterisi olarak atıfta bulunabileceğini de kabul eder. Bu Bölüm, Bölüm 8.3'e tabidir.
 • 10. Beyanlar, Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanları.
  • 10.1 Beyanlar ve Garantiler. Her iki taraf da bu Sözleşme'yi kabul etmek için gereken her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan eder. Taraflar, Hizmetlerin sağlanması ve kullanımı için geçerli olan yasaların ve düzenlemelerin (geçerli güvenlik ihlali bildirim yasası dahil olmak üzere) tamamına uygun hareket edeceğini kabul eder. Google, Hizmetleri geçerli HDS'ye uygun olarak sağlayacağını temin eder. Müşteri; Hizmetler ve Ek Hizmetleri, 1998 tarihli Çocukların İnternette Gizliliğini Koruma Yasası'na uygun şekilde kullanacağını (öğrencilerin kişisel bilgilerinin toplanması ve kullanımı için izin verilmesi veya alınması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve öğrencilerin kişisel bilgilerini yalnızca yukarıdaki bölüm 2.5'te açıklanan şekilde kullanacağını onaylar ve kabul eder.
  • 10.2 Sorumluluk Reddi Beyanları. GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, TARAFLARIN HİÇBİRİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ÖRTÜLÜ, YASAL VEYA FARKLI BİR ŞEKİLDE, BAŞKA HİÇBİR TÜRDEN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. GOOGLE, HİZMET TARAFINDAN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ERİŞİM SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA BİLGİYE İLİŞKİN BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. MÜŞTERİ, HİZMETLER'İN BİR TELEFON HİZMETİ OLMADIĞINI VE ACİL ARAMALAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL AKTARMALI TELEFON ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPMA ÖZELLİĞİ BULUNMADIĞINI KABUL EDER.
 • 11. Süre; Ücretler.
  • 11.1 Sözleşme Süresi. Bu Sözleşme, Süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
  • 11.2 Hizmet Süresi ve Hizmet Süresi Sırasındaki Satın Alımlar. Google, Hizmet Süresi boyunca Müşteri'ye Hizmetleri sağlayacaktır. Taraflar aksini yazılı olarak kabul etmedikçe Hizmet Süresi boyunca eklenen Son Kullanıcı Hesapları, Hizmet Süresi'nin bitmesine kalan süre için eşit oranlı ödeme esasına göre ücretlendirilir.
  • 11.3 Otomatik Yenileme. Her Hizmet Süresi'nin sonunda Hizmetler (ve önceden bir Ücret karşılığında satın alınmış tüm Son Kullanıcı Hesapları) on iki aylık ek Hizmet Süresi için otomatik olarak yenilenir. Taraflardan biri Hizmetlerin yenilenmesini istemezse bu durumu diğer tarafa geçerli Hizmet Süresi sona ermeden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirmelidir. Hizmet'in yenilenmeyeceğine ilişkin bu bildirim geçerli Hizmet Süresi'nin sona erdiği andan itibaren geçerli olacaktır.
  • 11.4 Ücretler. İlk Hizmet Süresi boyunca Google, Hizmetler için Müşteriden Ücretleri almayacaktır (varsa, Google Apps Kasası veya ücretli depolama alanı ücretleri hariç). Tarafların karşılıklı yazılı sözleşme yapması durumunda, (a) Google, İlk Hizmet Süresi sona erdikten sonra Hizmetler için Müşteri Ücretleri uygulayabilir ve (b) Google, Hizmetlerin premium sürümü veya Google tarafından Hizmetlere eklenebilecek isteğe bağlı işlevler ya da geliştirmeler için (varsa, Google Apps Kasası veya ücretli depolama alanı gibi) Müşteri Ücretleri uygulayabilir.
  • 11.5 Hizmetlerin Kullanımı. Müşteri'nin Hizmetleri kullanma zorunluluğu yoktur ve herhangi bir anda, herhangi bir nedenle (veya herhangi bir neden olmaksızın) Hizmetleri kullanmaya son verebilir.
  • 11.6 Ücret Değişikliği. Müşteri'nin bir Ücret karşılığında satın aldığı Hizmetler için Google, sonraki Hizmet Süresi için Hizmet Süresi'nin başlamasından en az otuz gün önce müşteriye yazılı olarak (örneğin e-posta yoluyla) bildirerek ücretlerinde değişiklik yapabilir.
 • 12. Fesih.
  • 12.1 İhlal Nedeniyle Fesih. Tarafların tümü, şu koşulların gerçekleşmesi durumunda bu Sözleşme'nin uygulanmasını askıya alabilir veya Sözleşme'yi feshedebilir: (i) Diğer taraf Sözleşme'yi esasa ilişkin olarak ihlal ederse ve yazılı bir bildirim almasını izleyen otuz gün içinde bu ihlali gidermezse; (ii) diğer taraf iş faaliyetlerini durdurursa ya da iflas kovuşturmalarına tabi tutulursa ve kovuşturmalar doksan gün içinde düşmezse veya (iii) diğer taraf bu Sözleşme'yi iki kereden fazla ihlal ederse (bu koşul, söz konusu taraf ihlalleri giderse de geçerlidir).
  • 12.2 Diğer Fesih. Müşteri'nin satın aldığı ve ilgili Hizmetler için geçerli Hizmet Süresi'nin geri kalanı boyunca geçerli olan Hizmetler için tüm Ücretleri ödeme zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla, Müşteri Google'a otuz gün önceden yazılı bildirim göndererek bu Sözleşme'yi herhangi bir nedenle (veya herhangi bir neden olmaksızın) feshedebilir.
  • 12.3 Fesih Sonuçları. Bu Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda: (i) Taraflardan birinin diğerine verdiği haklar derhal geçersiz kılınır (bu Bölümde belirtilenler hariç); (ii) Google Müşteri'ye, Google'ın o anda geçerli Hizmetlerinin ücretleri üzerinden Müşteri Verilerini ticari olarak makul bir süre için dışa aktarma ve bu verilere erişme izni verir (uygunsa), (iii) ticari olarak makul sürenin bitiminde Google, etkin sunucularındaki Müşteri Verilerine işaret eden öğeleri kaldırarak ve zaman içinde üzerine yazarak silecektir ve (iv) istek doğrultusunda tarafların her ikisi de hiç vakit kaybetmeden karşı tarafın Gizli Bilgilerini iade etmek veya imha etmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir.
 • 13. Tazminat.
  • 13.1 Google Tarafından. Google Müşteri'yi, üçüncü tarafların Google'ın Hizmetleri vermek için kullandığı teknoloji ile veya Google Marka Özelliklerinin bir üçüncü tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak yaptığı taleplerden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar için (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder. Google yukarıda belirtilenler dışında bu Bölüme istinaden hiçbir şekilde aşağıdakilerle ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımaz: (i) Herhangi bir Hizmet'in veya Google Marka Özelliklerinin değiştirilmiş bir biçimde veya Google tarafından sağlanmayan malzemelerle birlikte kullanımı ve (ii) Müşteri'nin, Son Kullanıcıların veya diğer üçüncü tarafların sağladıkları tüm içerik, bilgi veya veriler.
  • 13.2 Olası İhlal.
   • (a) Onarım, Değişim veya Değiştirme. Google, Hizmetlerin bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği konusunda makul ölçüde ikna olursa şunları yapacaktır: Hizmetleri kullanmaya devam etmek için masrafları Google'a ait olmak üzere Müşteri'den hak almak; (b) işlevselliği denk ancak hak ihlaline neden olmayan bir değişim yapmak veya (c) Hizmetleri ihlale yol açmayacak şekilde değiştirmek.
   • (b) Askıya Alma veya Fesih. Google yukarıda belirtilen seçeneklerin ticari açıdan makul olmadıklarına karar verirse Müşteri'nin etkilenen Hizmetleri kullanmasını askıya alabilir veya kullanımı sona erdirebilir. Google etkilenen Hizmetleri feshederse Hizmetlerin feshinin gerçekleştiği dönem için geçerli olmak üzere Müşteri tarafından ödenen ancak kazanılmayan Ücretlere (uygunsa) ilişkin belirli bir oran üzerinden para iadesi yapacaktır.
  • 13.3 Genel. Müşteri, Google'ı tazminat talebiyle ilgili olarak zaman kaybetmeden bilgilendirecek ve iddiayı desteklemek için Google'la işbirliği yapacaktır. Google, aşağıdakiler hariç savunma üzerinde tam yetki ve salahiyete sahiptir: (a) Müşteri'nin sorumluluk kabul etmesini veya para ödemesini gerektiren herhangi bir uzlaşma, söz konusu Müşteri'nin yazılı onayını gerektirir; böyle bir onay makul olmayan bir şekilde bekletilemez veya geciktirilemez ve (b) Müşteri, masrafları kendine ait olmak üzere kendi danışmanıyla savunmada yer alabilir. YUKARIDAKİ TAZMİNAT, MÜŞTERİ'NİN, GOOGLE'IN ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA AİT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMESİ DURUMUNDA BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ TEK TELAFİSİDİR.
 • 14. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
  • 14.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. TARAFLARIN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN, GELİR KAYBINDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ TAZMİNAT GEREKTİREN ZARARLARDAN, ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞINI ÖNCEDEN BİLİYOR OLSUN VEYA OLMASIN YA DA BU OLASILIĞI BİLMESİ GEREKSE DAHİ VE DOĞRUDAN ZARARLAR TELAFİ EDİLMESE BİLE, SORUMLU DEĞİLDİR.
  • 14.2 Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması. TARAFLARIN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN: (I) BİN DOLARDAN VEYA (II) SORUMLULUĞA YOL AÇAN OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE MÜŞTERİ TARAFINDAN GOOGLE'A ÖDENEN MİKTARDAN DAHA FAZLA BİR MİKTAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ.
  • 14.3 Sınırlandırma İstisnaları. Bu sorumluluk sınırlandırmaları geçerli yasa tarafından izin verildiği ölçüde tamamen geçerli olacaktır ancak, gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmesi durumları veya tazminat yükümlülükleri için geçerli olmayacaktır.
 • 15. Muhtelif Hükümler.
  • 15.1 Bildirimler. Aksi burada belirtilmedikçe; (a) tüm bildirimler yazılı olarak ve tarafın hukuk departmanına ve birincil irtibat kişisine hitaben gönderilmelidir, (b) ancak şu koşullarla teslim edilmiş sayılacaktır: (i) Özel kurye, gece kuryesi ile gönderildiğinde yazılı alındı belgesi ile doğrulandığı takdirde veya alındı doğrulaması olmadan gönderilmişse alındığı takdirde; (ii) faksla veya e-postayla gönderildiğinde, otomatik alındı belgesi veya elektronik günlük belgeleriyle alındığı doğrulandığı takdirde.
  • 15.2 Devir. Tarafların hiçbiri, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünü, Bağlı Şirket'e olması dışında, devredemez veya aktaramaz, ancak şu durumlar istisnadır: (a) Devralanın yazılı olarak bu Sözleşme'nin şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmesi ve (b) devreden tarafın, devirden önce Sözleşme'ye istinaden ortaya çıkan yükümlülüklerinden sorumlu olmaya devam etmesi. Diğer her türlü devir ve temlik çabası geçersizdir.
  • 15.3 Yönetim Değişikliği. Herhangi bir yönetim değişikliği durumunda (örneğin hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri): (a) Yönetim değişikliğine konu olan taraf yönetim değişikliğini izleyen otuz gün içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır ve (b) diğer taraf yönetim değişikliği ile (a) fıkrasında bahsedilen yazılı bildirimi almasını izleyen otuz gün arasındaki sürede istediği zaman bu Sözleşme'yi derhal feshedebilir.
  • 15.4 Mücbir Sebep. Taraflardan hiçbiri makul olarak kendi kontrolü dışındaki bir durum (örneğin doğal afet, savaş veya terör olayları, isyan, çalışma koşulu, devlet tedbiri ve İnternet arızaları) nedeniyle ortaya çıkan performans yetersizliğinden sorumlu değildir.
  • 15.5 Feragat Teşkil Etmeme. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün uygulanmaması feragat teşkil etmez.
  • 15.6 Bölünebilirlik. Bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Sözleşme hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.
  • 15.7 Aracıların Olmaması. Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.
  • 15.8 Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşme'de üçüncü taraf lehtar yoktur.
  • 15.9 Adil Telafi. Bu Sözleşme'deki hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.
  • 15.10 Geçerli Yasalar.
   • a. Şehir, İlçe ve Eyalet Devlet Kuruluşları İçin Geçerli Yasalar. Müşteri bir şehir, ilçe veya eyalet devlet kuruluşuysa, taraflar yürürlükteki yasalar ve mahkeme yeri konusunda sessiz kalmayı kabul eder.
   • b. Diğer Tüm Tüzel Kişiler veya Kuruluşlar İçin Geçerli Yasalar. Müşteri, Bölüm 15.10(a) fıkrasında belirtilmemiş bir tüzel kişi veya kuruluşsa şu şartlar geçerli olur: Bu Sözleşme, eyaletin ihtilaf durumundaki egemen yasa seçimi hariç Kaliforniya yasalarına tabidir. TARAFLAR, BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKTA KALİFORNİYA EYALETİNİN SANTA CLARA İLİNDE BULUNAN MAHKEMELERİN KİŞİSEL VE MÜNHASIR YARGILAMA ALANINA TABİ OLMAYI KABUL EDER.
  • 15.11 Değişiklikler. Tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir.
  • 15.12 Yürürlükte Kalmaya Devam Eden Hükümler. Şu bölümler bu Sözleşme'nin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da baki kalacaktır: 7 (Gizli Bilgiler), 8.1 (Fikri Mülkiyet Hakları), 12.3 (Fesih Sonuçları), 13 (Tazminat), 14 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), 15 (Muhtelif Hükümler) ve 16 (Tanımlar).
  • 15.13 Sözleşme'nin Tamamı. Bu Sözleşme ve burada referans gösterilen tüm dokümanlar tarafların konuyla ilgili anlaşmaya vardıkları hususların tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir. Hizmetleri kullanmak üzere giriş yapmasının ardından Müşteri'ye aynı konuya ilişkin benzer bir sözleşmenin sunulması halinde bu Sözleşme, sunulan diğer sözleşmeyi hükümsüz kılar ve yerini alır. Bir URL'de yer alan ve bu Sözleşme'de bahsi geçen şartlar da bu madde ile Sözleşme'ye dahil edilmiştir.
  • 15.14 İhtilafa Yol Açan Maddelerin Yorumlanması. Bu Sözleşme'yi oluşturan dokümanlar arasında bir ihtilaf olması durumunda dokümanlar şu sıraya göre önceliklidir: Sipariş Formu (varsa), Sözleşme ve herhangi bir URL'de bulunan şartlar.
  • 15.15 İkinci Nüshalar. Taraflar, geçerli Sipariş Formu'nu (varsa) göndererek veya faks, PDF veya diğer elektronik kopyalar da dahil olmak üzere birlikte tek bir doküman oluşturan ikinci nüshalarla bu Sözleşme'ye taraf olabilir.
 • 16. Tanımlar.
  • "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/use_policy.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de yer alan, Hizmetler için kabul edilebilir kullanım politikasıdır.
  • "Ek Hizmetler", Hizmetlerin bir parçası olmayan ancak Son Kullanıcı Hesabı girişi ve şifresinin kullanılmasıyla Son Kullanıcılar tarafından erişilebilen Google ürünleridir. Bu ürünler, https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=tr&answer=181865 adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de belirtilmiştir.
  • "Ek Hizmetlere İlişkin Şartlar", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/additional_services.html adresli URL'de veya Google tarafından zaman zaman sağlanabilecek başka bir URL'de bulunan şartlardır.
  • "Yönetici Hesapları", Hizmetlerin yönetilmesi için Google tarafından Müşteri'ye sağlanan yönetici hesaplarıdır. Yönetici Hesaplarının kullanılması için Google'ın Müşteri'ye sağlayacağı şifre gereklidir.
  • "Yönetici Konsolu", raporlama veya diğer bazı yönetim işlevlerinde kullanılmak için Google tarafından Müşteri'ye İnternet üzerinden sağlanan araçtır.
  • "Yöneticiler", Hizmetleri Müşteri adına Son Kullanıcılar için yöneten ve Müşteri tarafından görevlendirilen teknik personeldir.
  • "Reklamlar", Müşteri'nin Hizmetler'le bağlantılı olarak kullanmayı seçtiği ve Hizmetler'in bir parçası olmayan reklamcılık ürünleriyle (örneğin, Google AdSense) sunulan reklamlar hariç olmak kaydıyla Google tarafından Son Kullanıcılar'a gösterilen çevrimiçi reklamlardır.
  • "Bağlı Şirket", bir tarafın doğrudan veya dolaylı olarak denetlediği, söz konusu tarafın denetimindeki tüzel kişiliktir.
  • "Sözleşme", bu Eğitim için Google Workspace Sözleşmesi veya bir Sipariş formu ile bu Eğitim için Google Workspace Sözleşmesi'nin kombinasyonu anlamına gelir.
  • "Mezunlar", Müşteri'nin mezunları veya eski Öğrencileridir.
  • "Yıllık Ödeme", Sipariş Formu'nda (varsa) belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan yıllık ödemedir.
  • "Faturalandırma Başlangıç Tarihi", Müşteri'nin Hizmetler için Google'a ödeme yapmaya başlayacağı tarihtir (uygulanabilir olduğunda).
  • "Marka Özellikleri", taraflara ait ve ilgili tarafça belirli dönemlerde koruma altına alınmış olan ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleridir.
  • "Gizli Bilgiler", taraflardan birinin diğerine bu Sözleşme kapsamında ifşa ettiği, gizli olduğu belirtilmiş veya koşullar gereğince gizli olarak addedilecek bilgilerdir. Müşteri Verileri, Müşteri'nin Gizli Bilgileridir.
  • "Müşteri Verileri", e-postalar da dahil olmak üzere Müşteri veya Son Kullanıcılar tarafından Hizmetler aracılığıyla sağlanan, oluşturulan, aktarılan veya görüntülenen verilerin tamamıdır.
  • "Müşteri Alan Adları", Müşteri'nin sahibi olduğu veya üzerinde denetim hakkı olan alan adlarıdır. Bunlar Sipariş Formu'nda belirtilen alan adlarıdır ve Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılır. Müşteri, Google'dan yazılı izin almaksızın Hizmetleri alt alan adlarına sunabilir (örneğin, Müşteri Alan Adı "edu.com" ise alt alan adı "mezunlar.edu.com"u içerebilir).
  • "Geçerlilik Tarihi", bu Sözleşme'nin imzalandığı tarihtir.
  • "Acil Durum Güvenlik Sorunu", (a) bir Son Kullanıcı'nın Hizmetleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal ederek (i) Hizmetleri; (ii) diğer Son Kullanıcıların Hizmetleri kullanmasını veya (iii) Hizmetleri sağlamak için kullanılan Google ağını veya sunucularını sekteye uğratması durumudur veya (b) Hizmetlere yetkisiz üçüncü taraf erişimidir.
  • "Son Kullanıcılar", Müşteri'nin, Hizmetler'i kullanmalarına izin verdiği kişilerdir.
  • "Son Kullanıcı Hesabı", Müşteri tarafından oluşturulan ve Son Kullanıcı'ya Hizmetler'i sağlamak üzere Google tarafından barındırılan hesaptır.
  • "İhracat Kontrol Yasaları", ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR") dahil olmak üzere, tüm ihracat ve yeniden ihracat ile ilgili kanunlar ve düzenlemelerdir.
  • "Ücretler", bu Sözleşme'de açıklandığı şekilde, Hizmetler'e ilişkin olarak Google tarafından Müşteri'ye faturalanan tutardır (uygulanabilir olduğunda).
  • "FERPA", zaman zaman düzeltilen veya başka şekillerde değiştirilen Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (20 U.S.C. 1232g) ve Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası Düzenlemeleri'dir (34 CFR Kısım 99).
  • "Eğitim için Google Workspace Gizlilik Uyarısı", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/education_privacy.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de bulunan şartlardır.
  • "Yardım Merkezi", https://www.google.com/support/ adresinden veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'den erişilebilen Google yardım merkezidir.
  • "Yüksek Riskli Etkinlikler"; nükleer tesis, hava trafiği kontrolü veya yaşam destek sistemlerinin işletilmesi gibi, Hizmetler'in arıza yapmasının ölüm, kişisel yaralanma veya çevreye zarar verilmesi gibi sonuçlar doğurabileceği kullanımlardır.
  • "HIPAA", zaman zaman değiştirilebilen 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bununla ilgili tüm düzenlemelerdir.
  • "Fikri Mülkiyet Hakları"; patent kanunu, telif hakkı kanunu, ticari sırlar kanunu, ticari marka kanunu, manevi haklar kanunu kapsamında dünya çapında şu an geçerli olan ve gelecekte geçerli olacak haklar ve diğer benzer haklardır.
  • "İlk Hizmet Süresi", geçerli Hizmetler için, Hizmet Başlangıç Tarihi'nde başlayıp Sipariş Formu'nda belirtilen şekilde Faturalandırma Başlangıç Tarihi'nden itibaren "Geçerli Hizmet Süresi" boyunca devam eden (Hizmetler için bir Sipariş Formu geçerliyse) veya Hizmetler için herhangi bir Sipariş Formu'nun geçerli olmadığı durumda Geçerlilik Tarihi'nde başlayan ve bir yıl süren dönemdir.
  • "İlk Hizmet Süresi Ödemesi", Sipariş Formu'nda (varsa) belirtilen şekilde, geçerli tek seferlik ücretler hariç olmak üzere İlk Hizmet Süresi'nde Hizmetler için yapılan ödemedir.
  • "Aylık Ödeme", Sipariş Formu'nda (varsa) belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan aylık ödemedir.
  • "Bildirim E-posta Adresi", Müşteri tarafından Google'dan e-posta bildirimleri almak üzere belirlenmiş e-posta adresidir. Müşteri bu adresi Yönetici Konsolu'ndan değiştirebilir.
  • "Sipariş Formu", Google tarafından sağlanan yazılı bir belge olan ve Müşteri'nin Sözleşme kapsamında Google'dan Ücret karşılığında satın alacağı Hizmetleri (varsa) belirten bir sipariş formudur. Sipariş Formu şu alanları içerecektir: (i) Müşteri veya hem Müşteri hem de Google için bir imza bloku; (ii) geçerli hizmet SKU'ları; (iii) Ücretler (varsa); ve (iv) Son Kullanıcı Hesaplarının sayısı ile bunlara ilişkin geçerli Hizmet Süreleri.
  • "Satın Alma Siparişi", bir Müşteri'nin verdiği satın alma siparişidir.
  • "Hizmetler", bu Sözleşme uyarınca Google tarafından sağlanan ve Müşteri tarafından kullanılan Eğitim için Google Workspace Temel Hizmetleridir. Hizmetler, https://workspace.google.com/intl/tr/terms/user_features.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de açıklanmıştır.
  • "Hizmet Başlangıç Tarihi", Google'ın, Hizmetleri Müşteri'nin kullanımına sunduğu tarihtir.
  • "Hizmet Sayfaları", Hizmetleri Son Kullanıcılara gösteren web sayfalarıdır.
  • "Hizmet Süresi", geçerli Hizmetlerin İlk Hizmet Süresi ve daha sonra yenilenen tüm sürelerdir.
  • "HDS", https://workspace.google.com/intl/tr/terms/sla.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de bulunan Hizmet Düzeyi Sözleşmesi'dir.
  • "Personel", Müşteri tarafından işe alınan veya daha önce alınmış olan bir bireydir (tüm öğretim görevlileri dahil). Müşteri tarafından son on iki ay içinde işe alınmışlarsa çalışan pozisyonundaki tüm Öğrenci veya Mezunlar da bu Sözleşme kapsamınca Personel olarak sayılır (ve Öğrenci veya Mezunlar tanımının dışında bırakılır).
  • "Öğrenci", son on iki ay içinde Müşteri'nin sunduğu derslere kaydolan bireydir.
  • "Askıya Alma", Hizmetler'in kullanılmasını engellemek için Hizmetler'e veya Hizmet bileşenlerine (hangisi geçerliyse) erişimin derhal devre dışı bırakılmasıdır.
  • "Vergiler", Hizmetlerin satışına ilişkin, cezalar ve faizler de dahil olmak üzere, tüm ücretler, gümrük bedelleri veya vergilerdir (Google'ın net gelirinin dışındaki).
  • "Süre", Sözleşmenin süresidir. Geçerlilik Tarihi'nden başlar ve (i) son Hizmet Süresi'nin bitimine kadar veya (ii) Sözleşme burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar devam eder.
  • "Üçüncü Taraf İsteği", Son Kullanıcı'nın Hizmetleri kullanmasıyla ilgili kayıtların üçüncü bir taraf tarafından istenmesidir. Üçüncü Taraf İstekleri yasal arama emri, mahkeme kararı, mahkeme celbi veya geçerli diğer yasal emirler veya Son Kullanıcı'nın ifşa için yazılı rızası şeklinde olabilir.
  • "TDH", Google tarafından Yöneticiler'e TDH Yönergeleri'nde belirtilen Süre boyunca sağlanan teknik destek hizmetleridir.
  • "TDH Yönergeleri", ilgili Hizmetler için yürürlükte olan Google teknik destek hizmeti yönergeleridir. TDH Yönergeleri, https://workspace.google.com/intl/tr/terms/tssg.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de yer alır.
  • "URL Şartları", Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, HDS ve TDH Yönergeleridir.